Santam Agriculture Farmer of the Year Best Coverage Award

Santam Agriculture Farmer of the Year Best Coverage Award

Santam Agriculture Farmer of the Year Best Coverage Award

Santam Agriculture’s award for the best coverage on the Agricultural Writers SA’s Farmer of the Year once again promises a cash prize to the Agricultural Writers member who gave the best reporting on the 2019 Farmer of the Year.

The official visit earlier this year to 2019’s Agricultural Writers SA Farmer of the Year, Pieter Graaff from Ceres, made it possible for many of our members to get to know his farming business.

If you have reported on this Pieter Graaff on TV, radio, digital platforms or in the print media, this is the ideal time to enter for this competition:

  1. Send a copy of your report / article / broadcast to charmaine@abevents.co.za before or on October 30, 2019.
  2. Provide the publication date and reference to the platform on which it was published.
  3. Provide complete contact details.

The entries are assessed by the competition sponsor, Santam Agriculture, in conjunction with the Agricultural Writers SA.

Santam Landbou Boer van die Jaar Beste Blootstelling-Toekenning

Santam Landbou se toekenning vir die beste blootstelling aan die Boer van die Jaar beloof weer ’n lekker kontantprys aan die Landbouskrywers-lid wat die beste beriggewing oor die wenner van die 2019 Boer van die Jaar gegee het.

Die amptelike besoek aan 2019 se Landbouskrywers SA Boer van die Jaar, Pieter Graaff van Ceres, het dit vroeër vanjaar vir talle van ons lede moontlik gemaak om sy boerderyonderneming beter te leer ken.

Indien jy op TV, radio, op digitale platforms of in die gedrukte media oor Pieter Graaff geskryf het, is dit die ideale tyd om vir hierdie kompetisie in te skryf:

  1. Stuur ’n kopie van jou beriggewing/artikel/uitsending aan charmaine@abevents.co.za voor of teen 30 Oktober 2019.
  2. Verskaf die publikasiedatum en verwysing na die platform waarop dit gepubliseer is.
  3. Verskaf volledige kontakbesonderhede.

Die inskrywings word deur die kompetisieborg, Santam Landbou, beoordeel in samewering met die Landbouskrywers SA.